• Bestuur

  Het bestuur van voetbalvereniging DSS bestaat voor het seizoen van 2021/2022 uit onderstaande personen:

 • Martijn Egner

  Voorzitter

  - is eindverantwoordelijk voor bestuur, algemeen beleid en ALV
  - is eindverantwoordelijk voor werkzaamheden in de stichting tav voetbaltak
  - is eindverantwoordelijk voor de sponsoring en PR.
  - is aanspreekpunt voor gemeente, Agros, SRO, Sportsupport en Stichting DSS.
  - zit bestuursoverleg en ALV voor.

   

  Contact: voorzitter@dssvoetbal.nl

 • Nicoline van Praag

  Vice-voorzitter

  Neemt taken waar van de voorzitter bij zijn afwezigheid.
  Opzetten van contacten met scholen voor het werven van stagiaires vóór verschillende functies binnen DSS voetbal.

  Contact: vice-voorzitter@dssvoetbal.nl
 • Marc Groen

  Secretaris

  - is eindverantwoordelijk voor secretariaat/administratie en handboek
  - is eindverantwoordelijk voor Sportlink
  - is eindverantwoordelijk voor commissie DSS=SPORT
  - is eindverantwoordelijk voor zaalvoetbalcommissie
  - ontvangt alle mail en post vanuit verschillende stakeholders en verspreid deze naar de juiste bestuursleden.

  Contact: secretaris@dssvoetbal.nl

 • Beert Ligthart

  Penningmeester

  - is eindverantwoordelijk voor inning contributie.
  - is eindverantwoordelijk voor begroting.
  - is eindverantwoordelijk voor kascommissie.
  - is eindverantwoordelijk voor ledenadministratie en inschrijving nieuwe leden.
  - is eindverantwoordelijk voor betaling van trainers, stagiaires en vrijwilligers.

  - is eindverantwoordelijk voor betaling facturen

  Contact: penningmeester@dssvoetbal.nl

 • Jelle Eisenberger

  Bestuurslid wedstrijdzaken

  - is eindverantwoordelijk voor wedstrijdtafel en bestuursdienst
  - is eindverantwoordelijk voor scheidsrechterszaken
  - is eindverantwoordelijk voor inkoop van verzorging materialen
  - is eindverantwoordelijk voor toernooien overige senioren M/V

  contact: wedstrijdsecretaris@dssvoetbal.nl

 • Bob Schouten

  Technische Commissie

  - is eindverantwoordelijk voor het technisch beleid
  - is eindverantwoordelijk voor werkzaamheden technisch manager en hoofdjeugdopleiding
  - is eindverantwoordelijk voor (aanstelling) hoofdtrainer M/V en DSS 2 M/V
  - is eindverantwoordelijk voor technische commissie
  - is eindverantwoordelijk voor de contracten van selectietrainers
  - is mede verantwoordelijk voor totstandkoming trainingsschema geheel DSS
  - is eindverantwoordelijk voor het loonhuis en opleidingshuis van trainers/coaches
  - is verantwoordelijk voor de inkoop van de kleding voor de selecties M/H en MO19+JO19
  - is verantwoordelijk voor de inkoop van de trainingsspullen en ballen voor de selectieteams
  - is verantwoordelijk voor de kleding van de staf van alle selectieteams

  Contact: bestuurslidtechnischezaken@dssvoetbal.nl

 • Keyla Rikken

  Bestuurslid Facilitaire zaken 

  - is eindverantwoordelijk voor verdeling kleding voor selectieteams en staf selectieteams en niet selectieteams.
  - is eindverantwoordelijk voor inname kleding van alle selectieteams en staf selectie en niet selectieteams aan het eind van het seizoen.
  - is eindverantwoordelijk voor de eventuele extra inkoop van kleding gedurende het seizoen.
  - is eindeverantwoordelijk voor verdeling en inname van de trainingsspullen, ballen en sleutels van staf selectieteams en niet selectieteams aan het begin en eind van het seizoen.
  - is eindverantwoordelijk voor budget omtrent de kleding en trainingsspullen.
  - is verantwoordelijk voor aansturing van het schoonmaakteam.
  - is verantwoordelijk voor aansturing van het klusteam in samenwerking met Agros.

  Contact: bestuurslidfacilitairezaken@dssvoetbal.nl

 • VACATURE

  Bestuurslid DSS Breed, niet selectieteams 


  - is eindverantwoordelijk voor de leeftijd coördinatoren en trainers niet selectie jeugd
  - is eindverantwoordelijk voor samenstelling niet selectieteams
  - is eindverantwoordelijk voor trainingsschema
  - is eindverantwoordelijk voor seniorencommissie niet selectieteams M/V
  - is eindverantwoordelijk voor het G voetbal
  - is aanspreekpunt voor ouders, trainers, leiders van niet selectieteams
  - inventariserend en adviserend voor de inkoop kleding overige trainers en leiders
  - inventariserend en adviserend voor de inkoop van trainingsspullen en ballen
  - is mede verantwoordelijk voor de toernooien DSS Breed
  - is mede verantwoordelijk voor de organisatie van de pupil van de week

  Contact: bestuursliddssbreedtesport@dssvoetbal.nl

 • Ingrid Schleper

  Bestuurslid Algemene Zaken 


  - is eindverantwoordelijk voor de evenementencommissie
  - is eindverantwoordelijk voor de toernooicommissie
  - is eindverantwoordelijk voor bar- en keukencommissie
  - is eindverantwoordelijk voor maatschappelijk verantwoord verenigen
  - is eindverantwoordelijk voor ontvangst in de bestuurskamer tijdens wedstrijddagen.
  - is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de pupil van de week
  - is verantwoordelijk voor de hygiëne in de keuken iom stichting.
  - is verantwoordelijk voor de certificaten zoals HACCP, EHBO en het naleven van de Horeca bepalingen iom stichting.

  Contact: bestuurslidalgemenezaken@dssvoetbal.nl

 • Coördinator Communicatie

 • Frijkje Bakker

  Coördinator communicatie commissie

  - is verantwoordelijk voor aansturing van rondbrengteam van de ledenpassen, jubileumboek en welkomstbrief nieuwe leden.
  - is verantwoordelijk voor aansturing Communicatiecommissie (website, scorebord, beeldschermen, camera's).

  Contact: coordinatorcommunicatie@dssvoetbal.nl

rfwbs-sliderfwbs-slide