• Zonnepanelen op dak clubhuis

  DSS heeft de ambitie zonne-energie een belangrijke plek te geven in onze energie voorziening. Het dak van het clubgebouw willen we daarom gebruiken om zonnepanelen neer te leggen.

  We beschikken reeds over een Quickscan waarin de verschillende mogelijkheden naast elkaar worden gelegd maar zijn van mening dat we op dit onderwerp als bestuur te weinig deskundig zijn om voortvarend de volgende stap(pen) te zetten.

  We zijn daarom op zoek naar (ouders van) leden die ons hierbij ondersteuning kunnen bieden. Het zal, is de inschatting, eenmalig wat tijd kosten. U helpt uw club en het milieu wanneer u ons het zetje geeft naar een professioneel uitgevoerd project.

  Biedt ons uw deskundigheid en mail naar voorzitter@dssvoetbal.nl

  Aart Louwrier

  Vootzitter DSS Voetbal