• Zaalvoetbal nieuws

  • Zaalvoetbal contact:

   Marc Groen
   023-5391122 / 06-42983202
   marcgroen@dssvoetbal.nl

  • Commissie leden

   Groen, Marc
  • Zaalvoetbal algemene informatie

   Wedstrijdprogramma
   Naast algemene informatie en actuele berichten is hier ook het wedstrijdprogramma te vinden. Dit programma wordt regelmatig opgehaald uit KNVB bestanden. De zaalvoetbalcommissie voegt daar de scheidsrechtersdiensten en eventuele extra informatie aan toe.
   Bij wedstrijdwijzigingen op korte termijn zal de zaalvoetbalcommissie de aanvoerder via e-mail op de hoogte stellen.

   Het programma is eveneens te vinden op de KNVB website www.voetbal.nl. Houd er echter rekening mee dat op die website het programma meestal voor maximaal 2 weken wordt gepubliceerd. Bovendien staan hier niet de scheidsrechterdiensten op, omdat we die als vereniging zelf moeten indelen.

   Wedstrijdfomulieren
   Voor aanvang van de competitie krijgt elke aanvoerder een set wedstrijdformulieren. In principe zou dit aantal toereikend moeten zijn voor alle thuiswedstrijden gedurende het gehele seizoen. Wees er een beetje zuinig mee. Blijkt er tegen het eind van het seizoen toch een tekort aan formulieren te zijn, neem dan even contact op met de zaalvoetbalcommissie.
   Overigens is in veel sporthallen in noodgevallen wel een formulier te vragen bij de sporthalbeheerder. Maak hier echter geen sport van !

   Bij thuiswedstrijden dien je dus zelf het formulier te leveren. Bij uitwedstrijden krijg je het formulier via de tegenstander. Zorg dat in beide gevallen het formulier ruim voor aanvang van de wedstrijd ingevuld en ondertekend op de wedstrijdtafel ligt.
   Denk aan het juist en volledig invullen van het formulier; let vooral op wedstrijdnummer (zie het wedstrijdprogramma in de ‘De DSS-er’) en de ledennummers (op de pasjes) en het nummer van DSS (BBCY39J). Bij een thuiswedstrijd moet ook de naam (en nummer) van de secretaris worden ingevuld.
   Heb je abusievelijk (als thuisspelend team) toch het wedstrijdnummer vergeten, dan kun je dat meestal wel opvragen bij de beheerder van de sporthal.
   Controleer na afloop van de wedstrijd of de uitslag correct is ingevuld en de scheidsrechter heeft getekend. De aanvoerder zet daarna een paraaf op het formulier.

   Belangrijk: zorg dat het originele wedstrijdformulier (bij een thuiswedstrijd!) zo snel mogelijk wordt afgegeven bij de zaalvoetbalcommissie (of in het postbakje van M.Groen in de bestuurskamer van DSS op het Pim Mulier sportpark). Vergeet dit niet, want anders volgen er administratieve boetes.

   Ben je in bezit van een computer (internet) en scanner dan is het ook mogelijk om het gescande formulier te mailen naar de zaalvoetbalcommissie.
   Als er bijzonderheden op het formulier staan (bijv. een rode kaart of een gestaakte wedstrijd), dan hebben we overigens wel het originele formulier nodig.

   Daarnaast doen wij het verzoek om de kopie-formulieren, die na de wedstrijd worden uitgereikt, netjes gedurende het gehele seizoen te bewaren. Het gebeurt namelijk wel eens dat originele wedstrijdformulieren zoekraken, waardoor uitslagen niet in de stand kunnen worden opgenomen.

   Pasjes
   Elke speler moet een spelerspas hebben om te kunnen deelnemen aan wedstrijden. Is een pas verloren of onleesbaar, meld dit dan bij de zaalvoetbalcommissie. Als een pas vergeten is, kan er niet worden gespeeld (ook niet met een ander legitimatiebewijs). Zorg dat je de spelerspas altijd bij je hebt. Denk hier ook aan als je gevraagd wordt om met een ander team mee te spelen.

   Ballen
   Elk team krijgt een zogenaamde "plof"-bal, een speciale zaalvoetbal-bal (maat 4) die minder hoog opstuit (gebruik van andere ballen is niet toegestaan).

   Deze ballen zijn prijzig, dus wees er zuinig mee. Gaat er toch een bal stuk, dan graag even een berichtje naar de zaalvoetbalcommissie.
   Mocht een bal in een sporthal op een onbereikbare plek vast komt te zitten, neem dan contact op met de zaalbeheerder om afspraken te maken over het (op een later tijdstip) terug ontvangen van de bal.
   Het is normaal dat ballen na verloop van tijd iets zachter worden. Ga dan niet meteen de commissie bellen, maar pomp de bal zelf even op. Meestal is het geen probleem om dit even tevragen bij de sporthalbeheerder.

   Secretaris (voorheen zaaldienst)
   Elk thuisspelend team is verantwoordelijk voor het leveren van een secretaris, die achter de wedstrijdtafel plaatsneemt. Er wordt dus geen zaaldienst meer per hele avond gedraaid !

   Taak van de secretaris is vooral administratief:
   · controleren of wedstrijdformulieren correct worden ingevuld
   · tijdwaarneming
   · bijhouden score
   · rapportage van eventuele onregelmatigheden (op het wedstrijdformulier)

   Denk eraan!: het niet leveren van een secretaris leidt tot een boete van de KNVB. Deze boete zullen we doorbelasten aan het betreffende team.
   Vergeet dan ook niet om naam en lidnummer van de secretaris op het wedstrijdformulier te noteren !!!!!

   Scheidsrechters
   Bij veel wedstrijden zorgt de KNVB voor een scheidsrechter.
   Er zijn tevens wedstrijden waarbij DSS zelf voor een scheidsrechter moet zorgen. Dit wordt altijd tevoren aangegeven door de zaalvoetbalcommissie, bij voorkeur in het wedstrijdprogramma in het clubblad of op de DSS website.

   De zaalvoetbalcommissie zal voor "fluitdienst" een team indelen, dat op dat moment zelf niet speelt. We streven ernaar om dit zoveel mogelijk te laten aansluiten op het eigen wedstrijdprogramma, maar dat gaat natuurlijk niet altijd.

   Zorg dat er ook daadwerkelijk een scheidsrechter wordt geleverd, als dat in het wedstrijdprogramma wordt gevraagd. Als een team zich aan deze taak onttrekt, zullen we passende maatregelen nemen, maar we gaan er vanuit dat dit niet nodig zal zijn. Bedenk zelf eens hoe vervelend het is, als je zelf moet spelen en plotseling één van je teamgenoten of jij zelf niet mee kan doen, omdat je als scheidsrechter moet opdraven.

   Het kan voorkomen dat een KNVB scheidsrechter niet komt opdagen. In dat geval is het thuisspelende team verplicht een scheidsrechter te regelen. Vraag dan bijvoorbeeld een coach, toeschouwer of secretaris. Is er niemand te vinden, dan zal ?? hoe vervelend dat ook is ?? een speler van het team moeten fluiten (fluitjes zijn meestal te krijgen bij de sporthalbeheerder).
   Onregelmatigheden

   Hopelijk is het niet nodig, maar voor de volledigheid:

   In de volgende gevallen dient de aanvoerder z.s.m. na de wedstrijd contact op te nemen met de zaalvoetbalcommissie:
   · Een speler of coach heeft een rode kaart gekregen en de scheidsrechter heeft dat gemeld op het wedstrijdformulier (ook als het een tegenstander betreft !!)
   · De wedstrijd is niet gespeeld (bijv. vanwege niet opkomen van één van de teams)
   · De wedstrijd is gestaakt en de scheidsrechter heeft dat gemeld op het wedstrijdformulier

   De vereniging moet dan binnen 3 dagen een verklaring opsturen naar de KNVB (speciale formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de zaalvoetbalcommissie). Doen we dit te laat, dan volgt een administratieve boete.

   Veel succes!

   Marc Groen en Okko Broesder

  rfwbs-sliderfwbs-slide