• Agros en DSS begeleiden 17 mensen naar een betaalde baan

  Bij DSS richten we onze blik niet alleen op het voetbal- of honk- en softbalveld. We zien ook graag dat talenten invallen in het werkveld. In het kader van maatschappelijk verantwoord verenigen helpen we met re-integratiebedrijf Agros mensen door te stromen naar de arbeidsmarkt. Inmiddels hebben 17 kandidaten een baan gevonden.

  Onder begeleiding van Jos van Opzeeland voert DSS sinds de zomer van 2016 het re-integratieproject uit met Agros. De resultaten zijn zeer bemoedigend. Van de 37 ingestroomde kandidaten zijn er maar liefst 17 in geslaagd een betaalde baan te vinden.

  Project verlengd tot 2020

  Op basis van het succes hebben Agros en DSS besloten het project in ieder geval tot 2020 voort te zetten. Uiteraard proberen we de gemeente en het UWV zo ver te krijgen dat we dit werk structureel kunnen doen.

  Maatschappelijk verantwoord verenigen

  DSS wil als vereniging proactief betrokken zijn bij de duurzaamheid en leefbaarheid van de (lokale) maatschappij. We staan voor maatschappelijk verantwoord verenigen en werken daarom samen met Agros aan de re-integratie van mensen naar de arbeidsmarkt.

  Werkervaringsplaatsen

  Het gaat in veel gevallen om kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders en mensen uit het speciaal onderwijs. Wij bieden een werkervaringsplaats, Agros begeleidt de kandidaten naar werk. Bij ons bouwen ze arbeidsritme op, ontwikkelen werknemersvaardigheden en maken daarmee de  stap naar betaalde arbeid. Het van origine gestarte project tussen Agros, SRO en de IJsbaan Haarlem krijgt nu ook navolging bij andere sportparken.

  Onderhoudswerkzaamheden

  De kandidaten voeren laagdrempelige onderhoudswerkzaamheden uit waar onze vrijwilligers niet aan toekomen. Denk aan het opruimen van zwerfafval, onkruid verwijderen en het schoonhouden van het complex. Ideaal: zowel de kandidaten als DSS profiteren van dit werk. Om ze verder te activeren stimuleren we hen te sporten onder professionele begeleiding van Sport Support. • Samenwerking Agros en DSS

  DSS staat midden in de Haarlemse samenleving. We willen maatschappelijk verantwoord verenigen.

  Vanuit dat doel werken we samen met Agros. Dit re-integratiebedrijf begeleidt mensen met een uitkering naar betaald werk. Met Agros, IJsbaan Haarlem en SRO hebben we het project ‘Raak: Sport naar Werk!’ opgestart.

  We bieden werkervaringsplekken aan mensen die om diverse redenen de stap naar betaald werk nog niet kunnen maken. Ze doen nuttig en motiverend werk en mogen meedoen met sportactiviteiten. Zo raken ze des te sneller fit voor een overstap naar de arbeidsmarkt.

  Al vier deelnemers is dat gelukt!