• Verklaring Gelijke Behandeling in de Sport

    In een tijd waarin het lijkt dat het spook van racisme en discriminatie weer de kop op steekt heeft het bestuur van DSS Voetbal de Verklaring "Gelijke Behandeling in de Sport" vastgesteld.

    Enige tijd geleden werd aan alle verenigingen van Haarlem door wethouder Merijn Snoek gevraagd deze verklaring binnen de vereniging te bespreken en vast te stellen. Na een consultatieronde langs DSS = SPORT werd deze Verklaring door iedereen volmondig onderschreven en nu dus ook door het bestuur vastgesteld.

    Hiermee stellen we dus vast dat we ons distantiĆ«ren van elke vorm van discriminatie en waar nodig hiertegen actie ondernemen.