• Gebruik van DSS velden

  Onderstaand treffen jullie de algemene regels aan voor het gebruik van de velden op het Pim Mulier sportpark.

  Veldencommissie

  De veldencommissie heeft regelmatig contact en overleg met elkaar. Ton Arents is de woordvoerder en het eerste aanspreekpunt van de veldencommissie. Hij communiceert de vragen en opmerkingen met de andere leden van de veldencommissie en verzorgt de antwoorden. Hierdoor kunnen er geen misverstanden ontstaan in de communicatie.

  Sneeuw

  Als er sneeuw op de kunstgrasvelden ligt, mag er niet getraind en/of gespeeld worden. De veldencommissie bepaalt dan wanneer er wel of niet getraind kan worden. Alle anderen die niet tot de veldencommissie behoren hebben geen bevoegdheid om te bepalen of er wel of niet getraind/gespeeld kan worden. In geval van sneeuw op de velden, bepaalt de veldencommissie ook de bespeelbaarheid van de velden op de zaterdagen en zondagen.

  Veldenschema

  De veldencommissie is in de maanden mei tot en met augustus zeven dagen per week verantwoordelijk voor de indeling van de velden. De veldencommissie heeft in deze maanden het beste overzicht van de activiteiten van de voetbal en honk- en softbal, waardoor doublures voorkomen worden. In de maanden september tot en met april doet de voetbal dat zelf voor de zaterdagen en zondagen. Dan is de veldencommissie alleen verantwoordelijk voor de maandag tot en met vrijdag. Er mag alleen van veld gewijzigd worden na toestemming van een van de leden van de veldencommissie.

  Tijdstippen van de trainingen

  De tijdstippen van de trainingen zijn vastgesteld met heel veel overleg. Houd je aan deze tijden, begin op tijd en eindig op tijd. Blijf ook op het aan jou toegewezen veld trainen, ook al lijkt het dat een ander veld niet gebruikt wordt. Iedereen krijgt een overzicht van het veldenschema en de tijden per e-mail, maar dit schema wordt ook opgehangen in de kantine, het mededelingenbord aan de muur van het Peter Vink Pad (het pad dat voor de kleedkamers langs loopt) en in het ballenhok. Hierdoor is iedereen op de hoogte van de activiteiten op de velden.

  Kleedkamerindelingen

  De veldencommissie is ook verantwoordelijk voor de indeling van de kleedkamers. Hierdoor voorkomen wij dat er kleedkamers dubbel bezet zijn op doordeweekse dagen (dat is van maandag tot en met vrijdag). In het veldenschema staat ook, welke kleedkamers ter beschikking staan voor de betreffende groepen. Dan is het voor iedereen duidelijk van welke kleedkamer men gebruik kan maken. Gebruik dan ook geen andere kleedkamer dan degene die aan jouw groep is toegewezen.

  Kleedkamergebruik

  Graag even de aandacht voor het volgende. Wij willen de kleedkamers ook graag netjes houden. Daarom vragen wij een ieders medewerking om de schoenen niet uit te kloppen tegen de muren en na afloop van elke training en wedstrijd de kleedkamer netjes en aangeveegd achter te laten, zodat ook de mensen die na jullie komen in een schone kleedkamer terecht kunnen.

  Sleutel lichtruimte

  De sleutel van de lichtruimte is bij de bar op te vragen. Er zit een nieuw slot op de lichtruimte, maar omdat er, mede gezien de te plegen nieuwbouw, een sleutelplan ontwikkeld gaat worden, worden er geen individuele sleutels afgegeven. De eerste trainer die het licht aanzet, haalt de sleutel op bij de bar en brengt deze direct nadat het licht aangezet is, weer naar de bar terug. Omdat niet op alle velden tegelijkertijd geëindigd wordt met de trainingen, dienen de trainers die als laatste van het door hen gebruikte veld afkomen, eerst de sleutel te halen bij de bar, dan het licht uit te doen, dan de sleutel terug te brengen naar de bar en dan pas het materiaal op te ruimen.

  Lichtgebruik

  Het lichtgebruik van de velden bij DSS kost dusdanig veel, dat er economisch mee omgesprongen moet worden. Dit om de kosten van de elektriciteit naar beneden te brengen. Dat betekent, dat de lichtmasten pas aangezet mogen worden, als het zicht dusdanig wordt, dat het noodzakelijk is. Dan kan het dus zijn, dat de lichtmasten pas aangezet kunnen worden gedurende een training en dat een van de trainers de training moet verlaten om de lichten aan te zetten. De trainer die als eerste het licht wil aanzetten, zet dat tegelijkertijd ook aan voor zijn/haar collega’s op de andere velden. Kijk hiervoor even op het veldenschema, welke velden er aangezet moeten worden. Na afloop van de laatste training op die dag, zet de trainer die als laatste van een veld af komt, eerst de lichten uit van het veld waarvan hij/zij afkomt, voordat het materiaal opgeruimd wordt. Elke trainer is verantwoordelijk voor de lichten op het veld waar hij/zij als laatste op getraind heeft. Sowieso moeten de lichtmasten uit zijn om half elf ’s avonds.

  Verplaatsbare doelen

  Als men verplaatsbare doelen gebruikt dienen deze bij de velden 1, 2, 3 en 4 na afloop van de training aan de kant van de tennisbaan tegen de ballenvanger geplaatst te worden. Dit omdat de Gemeente Haarlem (lees SRO) bij onderhoud geen last mag hebben van deze verplaatsbare doelen.

  Het volgende geldt altijd voor de verplaatsbare doelen: Als een groep de verplaatsbare doelen gebruikt heeft, worden deze na hun training door die groep van het veld af gedragen. Alleen als de opvolgende trainer vraagt om het doel te laten staan, hoeft dit niet. Door met de doelen te schuiven, gaan deze uit hun verband en laten onderdelen los. Tevens is het slecht voor de velden als de doelen geschoven worden. Wij rekenen op een ieders medewerking hieraan.

  Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie bij Ton Arents terecht via de e-mail: tonarents@dssvoetbal.nl of per telefoon: 06-53832818.