• Welkom bij DSS! Door Samenspel Sterk, al meer dan 100 jaar! DSS staat voor SPORT! S portiviteit lezier penheid espect eamgeest  P O R T Wat allemaal in 1919 begon door een paar Haarlemsche jochies Onze vrouwenafdeling behoort tot de grootste van Nederland! Ook zo'n zin om bij DSS te voetballen? Klik hier voor een gratis proefles >>
 • Inleiding privacy verklaring

  Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Uiteraard hecht ook DSS groot belang aan het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens. In de privacyverklaring, die onder clubinfo is opgenomen, is aangegeven welke persoonsgegevens DSS verzamelt, waarom DSS deze persoonsgegevens nodig heeft en wat er met deze gegevens gebeurt.

  Vanaf 1 juli 2020 heeft DSS op het eerste veld een zogenaamd tv-videoanalyse systeem beschikbaar waarmee wedstrijden en trainingen kunnen worden opgenomen. De camera’s hangen op 10 meter hoogte en in combinatie met de lenzen die worden gebruikt zijn de personen op de beelden volgens de DORI-norm niet identificeerbaar. 

  Mocht de privacyverklaring vragen oproepen of wenst u nadere informatie dan kunt u contact opnemen via ledenadministratie@dssvoetbal.nl

 • Privacyverklaring Rkvv DSS

  Rooms-Katholieke Voetbalvereniging DSS (rkvv DSS), gevestigd aan Jaap Edenlaan 7, 2024 BW Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Rkvv DSS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Contactgegevens

  Rooms-Katholieke Voetbalvereniging DSS (Door Samenspel Sterk)
  Jaap Edenlaan 7
  2024 BW Haarlem
  Telefoonnummer 023-5272678 (clubhuis)
  www.dssvoetbal.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Voetbalvereniging DSS verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid wilt worden of lid bent van de vereniging.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vast en mobiel)
  • E-mailadres
  • ID-nummer (verplichte identiteitscontrole voor inschrijving als lid KNVB)
  • Bankrekeningnummer
  • Pasfoto (indien nodig voor de digitale spelerspas)

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Voetbalvereniging DSS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het voeren van de ledenadministratie (voor bijv. teamindelingen)
  • Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
  • Het afhandelen van uw contributiebetaling
  • Het gebruik van de KNVB-app Wedstrijdzaken.nl t.b.v. het digitale wedstrijdformulier (met digitale spelerspassen)
  • Verzenden via mail van onze nieuwsbrief en mailings en het per post verzenden van ons verenigingsblad
  • Het versturen van verenigingsberichten via voor onze doelgroep relevante (sociale) media
  • Voor de communicatie tussen teams, teamleden, vrijwilligers en commissies
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Voetbalvereniging DSS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afloop van het lidmaatschap hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  (Categorie) persoonsgegevens, Bewaartermijn en Reden

  • Voor- en achternaam, gedurende bestaan, DSS Alumni-bestand oud-leden
  • Geslacht, gedurende bestaan, DSS Alumni-bestand oud-leden
  • Geboortedatum, gedurende bestaan, DSS Alumni-bestand oud-leden
  • Adresgegevens, gedurende bestaan, DSS Alumni-bestand oud-leden
  • Telefoonnummer (vast en mobiel), gedurende bestaan, DSS Alumni-bestand oud-leden
  • E-mailadres, gedurende bestaan, DSS Alumni-bestand oud-leden

  Deze persoonsgegevens worden bewaard om oud-leden te kunnen benaderen bij de viering van speciale gebeurtenissen voor de vereniging, zoals bijv. het 100-jarig bestaan. Indien u niet wenst dat uw gegevens na opzegging van uw lidmaatschap bewaard worden, kunt u dit aangeven in combinatie met de schriftelijke opzegging van uw lidmaatschap via ledenadministratie@dssvoetbal.nl

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Het kan voorkomen dat foto’s van leden of ouders op onze website komen te staan. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) te sturen naar communicatie@dssvoetbal.nl

  DSS beschikt over een videoanalyse oplossing. Hiermee kunnen wij wedstrijden en trainingen opnemen van veld 1. Deze opnames worden met name gebruikt voor analyse doeleinden en ter promotie van onze club. Onze camera’s hangen op tien meter hoogte en in combinatie met de lenzen die wij gebruiken zijn de personen nauwelijks tot individuen te herleiden, omdat ze van relatief grote afstand worden opgenomen. Als club zijn wij de eigenaar van deze beelden en bepalen ook wij wat hiermee gebeurt.
  Analyse wordt gedaan door het technische kader en is bedoeld om daar als speler, team en club beter van te worden. Deze analyses zijn alleen voor intern gebruik binnen de club, worden meestal met de betrokken spelers gedeeld en zijn in ieder geval op verzoek inzichtelijk voor spelers.

  Van de opgenomen wedstrijden worden samenvattingen gemaakt die in het clubhuis en via internet kunnen worden bekeken. Tevens kunnen we als club eenvoudig clips maken van mooie momenten en onze opnames livestreamen.
  Wij bepalen als club zelf wie er toegang krijgt tot de beelden. Heb je interesse om je eigen beelden terug te zien neem dan contact op met communicatie@dssvoetbal.nl. Heb je er bezwaar tegen dat er trainingen of wedstrijden van jou of je kind worden opgenomen neem dan contact op met communicatie@dssvoetbal.nl.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Voetbalvereniging DSS deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

  Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voetbalvereniging DSS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Voetbalvereniging DSS verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derden zoals commerciële bedrijven en sponsoren. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

  Met ingang van seizoen 2018/2019 maakt Voetbalvereniging DSS gebruik van het bedrijf ClubCollect voor het innen van de contributie. De privacyverklaring van het bedrijf ClubCollect vindt u met ingang van seizoen 2018/2019 op onze website. Lidmaatschap van Voetbalvereniging DSS betekent dat u toestemming geeft voor het verstrekken van onderstaande persoonsgegevens aan ClubCollect ten behoeve van de contributie-inning:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vast en mobiel)
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Voetbalvereniging DSS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van rkvv DSS. U kunt een verzoek tot inzage en/of correctie van uw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@dssvoetbal.nl

  Voetbalvereniging DSS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Voetbalvereniging DSS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ledenadministratie@dssvoetbal.nl