• Welkom bij DSS! Door Samenspel Sterk, al meer dan 100 jaar! DSS staat voor SPORT! S portiviteit lezier penheid espect eamgeest  P O R T Wat allemaal in 1919 begon door een paar Haarlemsche jochies Onze vrouwenafdeling behoort tot de grootste van Nederland! Ook zo'n zin om bij DSS te voetballen? Klik hier voor een gratis proefles >>
 • Opzeggen

  Het lidmaatschap van DSS opzeggen

  Het opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 15 juni van het lopende seizoen te gebeuren. Te late ontvangst van de opzegging of te late afhandeling van openstaande verplichtingen, leidt automatisch tot verlenging van het lidmaatschap en de verplichting tot betaling van de contributie voor het volgende verenigingsjaar. Wanneer je in de loop van het seizoen je lidmaatschap opzegt, ben je volgens de statuten nog contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot 30 juni van het lopende seizoen.

  Opzeggen kan alleen per e-mail via de ledenadministratie: ledenadministratie@dssvoetbal.nl.

  Opzegging bij de leider/coach, trainer (of andere vrijwilligers) kan helaas niet worden geaccepteerd, al is het natuurlijk wel wenselijk dat je die ook (tijdig) op de hoogte stelt.

  Als er sprake is van een contributieachterstand, nog niet teruggegeven kleding of andere vorderingen (boetes), wordt het verzoek tot opzegging van het lidmaatschap opgehouden totdat aan alle verplichtingen is voldaan.

  Bij een andere voetbalclub gaan voetballen (overschrijving aanvragen)

  Nadat je je bij DSS hebt afgemeld, meld je je aan bij de andere vereniging.
  Zodra je door de nieuwe vereniging bent aangemeld bij de KNVB, gaat er automatisch een zogenaamd overschrijvingsverzoek lopen. Daar hoef je verder geen formulieren voor in te vullen. Tussen de verenigingen onderling en de verenigingen en de KNVB werkt alles digitaal. DSS zal de overschrijving goedkeuren als je aan alle (financiële) verplichtingen hebt voldaan.

  Let op! voor spelers uit de A-categorie dient deze overschrijving uiterlijk op 15 juni bij de KNVB te zijn ingediend. Na deze datum worden overschrijvingen niet gehonoreerd.

  Te laat opzeggen

  Bij een te late opzegging, te weten na 23:59 uur op 15 juni, is de desbetreffende persoon niet uitgeschreven uit onze administratie. De persoon kan zich dan niet overschrijven naar een andere voetbalvereniging en blijft lid van DSS.

  Wil het lid zich toch uit laten schrijven of overschrijven naar een andere club, dan gelden de volgende regels:

  • Dien je verzoek in per e-mail via de ledenadministratie: ledenadministratie@dssvoetbal.nl.
  • We belasten dan uit coulance enkel de KNVB toeslag, de eventuele selectietoeslag en een administratieve toeslag van 50 euro.
  • Zodra bovenstaande betaalt is, kan het lid zich wel overschrijven naar een andere vereniging. Dit geldt dan enkel voor de B categorie.
rfwbs-sliderfwbs-slide