• De, voorlopige, teamindelingen voor seizoen 2018-2019 zijn (bijna) bekend. Volg deze link en kijk in het document voor teams en namen.

  DSS heeft ook dit jaar het maximaal aantal teams dat mogelijk is op onze velden. Zowel op de zaterdag als de zondag. We zijn er trots op dat DSS zoveel spelers en teams kan huisvesten.

  De trainers en jeugdcoordinatoren hebben er weer een megaklus opzitten om iedereen in te delen. We danken ze hartelijk voor de vele, vrijwillige, uren die hierin gaan zitten.

  We verwachten dat het gelukt is zoveel mogelijk spelers naar tevredenheid ingedeeld te hebben.

  Voorlopig ingedeeld betekent dat er nog veranderingen kunnen plaatsvinden. In de zomermaanden is er soms reden tot een verandering in teams.

  We wensen iedereen een fijne vakantie en we zien jullie in augustus weer terug op de velden!

  Namens het bestuur,

  Edwin van Dijk
  voorzitter jeugdcommissie
  en
  Bob Schouten
  voorzitter vrouwencommissie