• DSS doet mee aan de pilot Schoon Belonen. We zamelen zoveel mogelijk blik en plastic petflessen gescheiden in en halen zwerfafval op. Voor elke ingezamelde zak petflessen of blik ontvangt de club een financiele vergoeding. Door onze deelname aan de pilot verminderen we de hoeveelheid zwerfafval in de omgeving en scheiden we waardevolle grondstoffen. Van de petflessen en blik worden namelijk weer nieuwe producten gemaakt. Hiermee helpen we het milieu én DSS.

  Wat kun jij doen?
  Gooi je lege petflessen en/of blik in de daarvoor bestemde containers op ons terrein. Er staan aparte containers voor petflessen en blik. Het is belangrijk dat we deze twee afvalstromen apart inzamelen en dat je echt alleen blik en petflessen in de containers gooit.
  Zwerfafval
  Naast het gescheiden inzamelen van de petflessen en blikjes zorgen we met het project Raak sport werkt! ook voor het opruimen van zwerfafval op het terrein. Ook hiervoor ontvangen wij een financiele vergoeding voor de club.
  Waarom Schoon Belonen?
  Binnen het project Schoon Belonen werken gemeenten en maatschappelijke organisaties zoals DSS samen om zwerfafval in Nederland zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Schoon Belonen is een initiatief van de VNG, Natuur & Milieu en het Afvalfonds Verpakkingen.

  Voor meer informatie kun je kijken op https://haarlem.supportervanschoon.nl/