• Privacyverklaring rkvv DSS

    Vanaf 25 mei is de AVG (algemene verordening gegevensbeheer) van kracht. Uiteraard hecht ook DSS groot belang aan het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens. In de privacyverklaring, die onder clubinfo is opgenomen, is aangegeven welke persoonsgegevens DSS verzamelt, waarom DSS deze persoonsgegevens nodig heeft en wat er met deze gegevens gebeurt.

    Mocht deze privacyverklaring bij u vragen oproepen of wenst u nadere informatie dan kunt u contact opnemen via ledenadministratie@dssvoetbal.nl