• DSS Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

  Als club staan we midden in de samenleving van Haarlem Noord. Ouders en kinderen, maar ook de gemeente, doen steeds vaker een beroep op de club om naast het voetbal ook een actieve rol in de samenleving te nemen. Dit sluit goed aan bij het motto van DSS=SPORT. DSS is een vereniging waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen.  Door de veranderende samenleving en de terugtrekkende rol van de overheid wil DSS Voetbal als één van de grootste verenigingen van Haarlem de verantwoordelijkheid nemen verder kijken dan de grenzen van haar eigen club. Doe je met ons mee?

  Werk jij mee aan de eerste gezonde sportkantine van Haarlem?

  Dan horen wij dat graag. Één van de pijlers om te werken aan een maatschappelijk verantwoorde verenigen is gezondheid. Sport levert een bijdrage aan een gezonde leefstijl, maar daar hoort ook een kantine bij waar je naast een patatje en AA ook een gezonde keuze hebt om te eten en drinken. Daarom is er een werkgroep met een aantal enthousiaste ouders in het leven geroepen die hier de komende maanden vorm aan geeft. Interesse? Wil je jezelf aanmelden voor de werkgroep? Doe dat dan door een mail te sturen naar mvv@dssvoetbal.nl Of bel met Richard Pater 0622947395.

  Op dinsdag 16 november hebben Dolf Wubbe en de clubcoordinator Marcel Scheefhals van 14.00 tot 16.00 uur een voetbaltraining verzorgd voor de vluchtelingen in de Koepel in Haarlem. Aan de training hebben 20 vluchtelingen meegedaan. Na een goede warming up en diverse baloefeningen zijn we geëindigd met een partijvorm. De enthousiaste vluchtelingen hebben hun voetbalkunsten kunnen laten zien maar bovenal even lekker kunnen sporten en ontspannen. Na de training heeft DSS een voetbal en hesjes kado gedaan aan de spelers. Ze waren er blij mee! Ze kunnen nu elke dag onderling een partijtje doen.

  DSS een Maatschappelijk Verantwoorde Vereniging

  De gemeente Haarlem stimuleert sportclubs om een actieve rol in de samenleving op zich te nemen door maatschappelijk verantwoord te verenigen (MVV). Begin 2015 heeft het bestuur van DSS Voetbal besloten op verschillende manieren binnen de activiteiten van DSS Voetbal aandacht te besteden aan het verbeteren van het milieu, de gezondheid, de samenleving en het sportklimaat.

  Sport en werk
  Op dinsdagmiddag is er een sport middag speciaal voor mensen die momenteel geen werk hebben. Zo helpt sport mensen te activeren, te ontspannen en lichamelijk in gezonde conditie te brengen of te houden. Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met onder anderen het Nova college, het leger des heils, life goals en de gemeente Haarlem.
  Daarnaast loopt een werkervaringsproject met Agross: Door de weeks is op onze velden een ploeg mensen aan het werk om de velden, tribunes, materiaalkast en kleedkamers schoon te maken. DSS heeft samen Agros, SRO, de Ijsbaan en Sport Support werkervaringsplekken onder begeleiding van een coach gecreëerd. Zo blijft het terrein en de Ijsbaan netjes schoon en kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op doen. Met als het goed gaat hopelijk weer uitzicht op een betaalde baan. Het project breidt zich langzaam aan ook uit naar het van der Aart Sportpark. De locatie op het Pim Mulier Sportpark blijft de hoofdlokatie van waaruit gewerkt wordt.
  Goede Doelen
  DSS levert een duurzame bijdrage aan goede doelen. Twee stichtingen worden in het bijzonder gesteund. Dit zijn Kidshare en Batang Pinanga.
  Batang Pinanga is een weeshuis op de Filippijnen http://batangpinangga.com/
  Kidshare http://kidshare.nl/projecten

  DSS en duurzaamheid
  Het dak van de kantine van DSS is een mooie plek voor zonnepanelen. Gezocht wordt naar actieve buurtbewoners die de energie af willen nemen. Door het oprichten van een coöperatie in de Planetenbuurt is dat mogelijk. Gesprekken hierover met buurtbewoners, de stadgarage en Haarlem Noorderlicht worden gevoerd.
  Daarnaast wordt wellicht komend jaar een pilot gestart met het apart inzamelen van pet flesjes, aluminium en drank kartons. De pilot duurt een jaar en wordt vanuit Spaarnelanden uitgerold.

  DSS en de gezonde kantine
  Het plan om een gezonde sportkantine te introduceren bij de stichting DSS ligt klaar om uitgevoerd te worden. Er is een nieuwe werkgroep gekomen om dit op te pakken. We verwachten daar dit jaar concrete stappen in te zetten.

  DSS en de andere clubs op Pim Mulier
  Gezocht wordt naar meer samenwerking tussen de verschillende sportclubs op het Pim Mulier terrein. Eind november is er een eerste bijeenkomst. Gefaciliteerd door Sport Support

   

   

rfwbs-sliderfwbs-slide