• Een heel bijzondere ledenvergadering

  De Algemene Ledenvergadering (ALV) op 3 maart was een heel bijzondere. Gedwongen door de omstandigheden vond deze bijeenkomst voor het eerst in de geschiedenis van DSS Voetbal “online” plaats. Maar niet alleen dit was bijzonder aan deze ALV. Voordat de vergadering goed en wel begonnen was werd overgeschakeld naar huize Vink, waar de burgemeester van Bloemendaal “binnenviel” om Peter Vink te verrassen met een lintje. Jullie hebben een kort verslag en foto’s al op de website kunnen zien.

  Maar dat was niet alles..….

  Een min of meer vast agendapunt zijn de jubilarissen. Deze keer vierden Bart Duppen (25 jaar), William Lambert en Ger van Kampen (beiden 50 jaar) en Peter Vink (maar liefst 70 jaar) hun jubileumlidmaatschap.

  En ook daarbij bleef het niet deze avond…..

  Het bestuur (of heimelijk een deel van het bestuur) besloot een aantal DSS’ers extra in het zonnetje te zetten vanwege hun bijzondere verdiensten voor de club en hen voor te dragen voor een bijzonder lidmaatschap.

 • Marc Vooges - lid van verdienste

  Hij is al ruim 50 jaar lid en voetbalt nog steeds, in de zaal en bij de Voetballende Vaders. Van 2006 tot 2010 was Marc voorzitter van het bestuur van DSS Voetbal. Sinds 2014 is hij voorzitter van de Stichting Clubhuis DSS, een taak die misschien niet zo opvalt bij veel leden maar – op het gebied van o.a. onderhoud, prijsafspraken, inkoop en nog veel meer - van groot belang is voor zowel de voetbal – als honkbaltak van DSS.

 • Henk Paus - lid van verdienste

  Ruim negen jaar heeft hij de penningen van DSS Voetbal beheerd. Jammer genoeg stopt Henk met deze werkzaamheden en het bestuur zal zijn deskundigheid gaan missen. Maar in het bestuur had Henk niet alleen een financiële inbreng. Op alle terreinen van de club kon hij het bestuur ondersteunen met zijn analytische geest en Twentse humor. Menig juiste beslissing is tot stand gekomen dankzij zijn inbreng.

 • Bob Schouten - Erelid

  Zijn grootste verdiensten liggen op het vlak van het vrouwenvoetbal. Mede door zijn niet aflatende inzet en vooruitstrevendheid is het vrouwenvoetbal bij DSS groot geworden, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht. Hij is zo’n 15 jaar actief voor de club en sinds 2009 maakt hij deel uit van het bestuur. Eerst met het Vrouwenvoetbal als portfolio, maar na de herstructurering van commissies en functies ruim een jaar geleden – verantwoordelijk voor Technische Zaken. Ook deze taak heeft hij voortvarend op zich genomen.

 • Aart Louwrier - erevoorzitter

  En last but not least. Aart is lid geworden in november 2009 dus voorlopig nog niet aan een jubileum toe, maar werd reeds in november 2010 in de ALV benoemd tot voorzitter van DSS Voetbal. Er is sinds die tijd veel gebeurd en vaak was hij een belangrijke drijvende kracht. De organisatie is professioneler en sterker geworden. Het bestuur is zich meer gaan bezighouden met beleid, de details en uitvoering zijn steeds meer komen te liggen bij commissies en inmiddels zijn een clubcoördinator en technisch manager niet meer weg te denken. Ook maatschappelijk verantwoord verenigen heeft een belangrijke plek gekregen, o.a. tot uiting gekomen in de verbetering van de toegankelijkheid van de kantine (invalidenlift), het sportpark rookvrij maken, de gezonde sportkantine en de invoering van VOG’s voor trainers en leiders. Op het gebied van evenementen heeft Aart eveneens een grote bijdrage geleverd, om maar te noemen de Vrijwilligersdag, de Voetbalquiz en als groot sluitstuk het jubileum DSS 100 jaar.

   

rfwbs-sliderfwbs-slide