• De administratie van onze vereniging is geheel gedigitaliseerd. Vandaar dat aanmelden en opzeggen digitaal dient te gebeuren.

  1. U wilt lid worden van DSS

  Doe dat altijd via een aanmeldingsformulier op de DSS site.

  Komt u van een andere club dan moet u zich daar uit laten schrijven, opzeggen.

  Spelers JO17 en MO17 dienen een zogenaamd spelregelbewijs te hebben gehaald. Zonder dat zijn ze niet gerechtigd te spelen. Voor informatie hierover: jeugdvoetbal@dssvoetbal.nl (Edwin van Dijk)

  2. U wilt uw lidmaatschap opzeggen

  Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 15 juni van het lopende seizoen te gebeuren. Opzeggen na deze datum heeft tot gevolg dat de contributie nog 1 jaar doorloopt, omdat we uw lidmaatschap anders niet op tijd kunnen afmelden bij het districtkantoor van de KNVB. Wanneer u in de loop van het seizoen uw lidmaatschap opzegt, bent u volgens de statuten, nog contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot 30 juni 2019.

  U dient de opzegging te melden aan ledenadministratie@dssvoetbal.nl. Opzeggen kan NIET via de leider/coach of trainer.

  Indien er sprake is van een contributieachterstand, nog niet teruggegeven kleding of andere vorderingen (boetes), wordt het verzoek tot opzegging van het lidmaatschap opgehouden totdat aan de verplichtingen is voldaan.

  3. U wilt bij een andere voetbalclub gaan voetballen

  Nadat u zich bij DSS heeft afgemeld, meldt u zich aan bij de andere vereniging. Tussen de verenigingen onderling en de verenigingen en de KNVB werkt alles digitaal.

  Voorzover het spelers uit de A-categorie betreft, dient deze overschrijving uiterlijk op 15 juni bij de bond te zijn ingediend. Na deze datum worden overschrijvingen niet gehonoreerd.

  A-categorie zijn bij de senioren alle standaardteams en reserve-teams vanaf de 3e klasse; en bij de jeugd vanaf JO15 en ouder vanaf de 1e klasse.

  Alle andere spelers en speelsters zijn B-categorie. Voor hen is er geen termijn aan de overschrijvingsperiode.