• Gezocht: bestuurslid facilitaire zaken

  Tijdens de afgelopen ALV hebben we ons beleidsplan voor de komende jaren gepresenteerd. Het plan is ambitieus en past bij de grote en mooie club die DSS voetbal is. Hier opvolgend heeft het bestuur een nieuw organogram opgesteld en daarin de taken geherstructureerd. Hieruit blijkt dat voor een juiste invulling en goede opvolging er een extra bestuurslid nodig is.

  Het bestuurslid facilitaire zaken krijgt de volgende verantwoordelijkheden:

  • Kleding verdeling aan het begin van het seizoen aan de selectieteams en volledige staf en mede de volledige staf van DSS breedte sport.
  • Kleding inname aan het eind van het seizoen van alle selectieteams en de staf en mede inventarisatie van de kleding van de volledige staf van DSS breedte sport.
  • Gedurende het seizoen is zij/hij verantwoordelijk voor de eventuele extra inkoop van kleding.
  • Verdeling aan het begin van het seizoen van de trainingsspullen, ballen en sleutels aan de staf van de selectieteams en aan de staf van DSS breedte sport.
  • Hij/zij bewaakt het budget omtrent de kleding en trainingsspullen.
  • Aan het eind van het seizoen de inname van de sleutels en inventarisatie van de ballen en trainingsspullen.
  • Aansturing van het schoonmaakteam.
  • Aansturing van het klusteam. Gaat in samenwerking met Argos.
  • Aansturing van het nog te formeren “ rondbrengteam”  van de ledenpassen met daarbij de welkomstbrief en Jubileumboek naar nieuwe leden.
  • Aansturing van de Communicatiecommissie.

  De functie van Facilitair bestuurslid is een beleidsmatige functie en zal voornamelijk een aansturende taak zijn. Er zijn twee drukke periodes per jaar, aan het begin van het seizoen en aan het einde van het seizoen.

  Door alle plannen die uitgevoerd moeten gaan worden en de nieuwe structuur die we aan het neerzetten zijn, vergaderen we nu een keer per vier weken. Dat zal in de toekomst minder vaak worden, maar dat is afhankelijk van de ontwikkelingen.

  Als je interesse hebt, kun je mij bellen op het nummer 06-83404304

  Met vriendelijke groet, 

  Martijn Egner
  Voorzitter DSS voetbal

rfwbs-sliderfwbs-slide