• Welkom bij DSS! Door Samenspel Sterk, al meer dan 100 jaar! DSS staat voor SPORT! S portiviteit lezier penheid espect eamgeest  P O R T Wat allemaal in 1919 begon door een paar Haarlemsche jochies Onze vrouwenafdeling behoort tot de grootste van Nederland! Ook zo'n zin om bij DSS te voetballen? Klik hier voor een gratis proefles >>
 • Contributie 2022 / 2023

  Leeftijdscategorie   Contributie
  Veld senioren   € 275,00
  Veld + zaal senioren   € 360,00
  Zaal senioren   € 190,00
  7x7   €  95,00
  Onder 18-19   € 240,00
  Onder 16-17   € 225,00
  Onder 14-15   € 225,00
  Onder 12-13   € 217,50
  Onder 10-11   € 217,50
  Onder 8-9   € 195,00
  Onder 6-7 (Mini’s)   € 160,00
  G-Voetbal   € 150,00
  Niet spelend   €  90,00


  Nieuwe leden

  Ieder nieuw DSS lid betaalt eenmalig € 10,00 euro inschrijfkosten en jaarlijks de contributie. Je ontvangt als nieuw lid gratis het Jubileumboek DSS 100 Jaar.  

  Selectietoeslag

  Daarnaast is er sprake van een selectietoeslag van € 60,00. Deze toeslag wordt betaald door alle leden die deel uitmaken van een selectieteam. Dit geldt zowel voor de senioren-selectieteams als voor de junioren-selectieteams. Deze toeslag wordt gelijk met de normale contributie geïnd.

  Contributiebetaling via NIKKI

  Voor de contributiebetaling werkt DSS met NIKKI. NIKKI is de online penningmeester en helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink.

 • Contributiebetaling met NIKKI

  Via de e-mail ontvang je een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen of in maandelijkse termijnen.

  Wanneer je in het nieuwe seizoen geen bericht hebt ontvangen van NIKKI, verzoeken wij je een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl
  Stuur in deze e-mail altijd je juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat duidelijk weten van welke vereniging je lid bent, omdat NIKKI voor meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

  Termijnbetalingen
  Het bestuur van de vereniging heeft een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van je contributie, met een maximum van € 19,- per lid, per seizoen. Deze servicekosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse termijnen

  Vergoedingen via derden
  Wanneer je gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, dan dien je deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met je mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval je gebruik maakt van een vergoeding dien je ook NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met je opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Je 
  kunt hier meer informatie over terugvinden op de website van NIKKI bij de FAQ.

  Let op!
  Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen opvolgen gedurende het seizoen:
  1. Indien wenselijk kun je, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl

  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al je vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kun je per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen.

  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.

  4. Wanneer de vereniging de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen, zal bij het uitblijven van betalingen er een incassobureau worden ingeschakeld. Uiteraard gaan wij als bestuur ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

  Laten we één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken.
  De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van onze club.
  Bedankt voor je medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen!