• Aanpassing organisatie DSS Voetbal

  Nieuwe indeling en komst Technisch Manager

  Het bestuur van DSS Voetbal heeft nagedacht over een andere opzet van de organisatie. De huidige structuur past niet meer bij de doelstellingen en samenstelling van ons ledenbestand.

  Bestuurslid selectie en niet-selectie
  Een apart bestuurslid voor vrouwen en meisjes is niet meer noodzakelijk. Dankzij deze focus is het vrouwenvoetbal groot en volwassen geworden. Daarnaast zien we kansen om van elkaar te leren als we beide afdelingen met elkaar integreren. Dit geeft ons ruimte om toe te werken naar een structuur die beter bij ons past. We leggen de focus op zowel selectie als niet-selectieteams. Voor beide onderdelen stellen we een bestuurslid aan.

  Niet-selectie: Groot DSS
  Omdat de naamgeving niet-selectie voor ons gevoel niet de juiste is noemen we dit Groot DSS. Hiermee leggen we nadruk op de breedte van onze club, sportiviteit en vooral het plezier in voetbal. Het bestuurslid Groot DSS krijgt ondersteuning van een breed team van coördinatoren. Elke leeftijdsgroep krijgt een eigen coördinator die alle organisatorische aspecten oppakt. De rol van bestuurslid staat momenteel nog open, we werken hard toe naar een invulling.

  Selectie DSS
  Bob Schouten is tijdelijk bereid gevonden om invulling te geven aan de bestuursfunctie voor de selectieteams. Tegelijkertijd willen we het “technische hart” een kwaliteitsimpuls geven. Hans de Winter gaat aan de slag als Technisch Manager voetbalzaken voor 8 tot 12 uur per week. De uitvoering van het technisch beleid is zijn verantwoordelijkheid. In zijn rol gaat hij ondersteuning bieden aan alle Hoofdtrainers en het Hoofd Jeugd Opleidingen en zal zich de komende periode bij alle selectietrainers voorstellen.

  Hans de Winter is een bekend gezicht in de regio Kennemerland, hij heeft afgelopen seizoen veel werk verzet bij de jeugd, meisjes en jongens en is initiatiefnemer van de Haarlemse Meisjes Voetbalschool. Daarnaast vervult hij een belangrijke rol bij de oprichting van VVK Telstar; een initiatief om Telstar weer toegang te laten krijgen tot de Eredivisie Vrouwen. Bob vormt voor Hans de “linkin pin” naar het bestuur.

  Edwin van Dijk
  Helaas neemt Edwin van Dijk eind van het jaar afscheid van het bestuur. Edwin heeft zich jarenlang ingezet voor de jongensafdeling en we bedanken hem langs deze weg voor zijn tomeloze inzet al die jaren. Edwin blijft gelukkig verbonden aan de club, hij zal de rol vervullen van coördinator O18/O19.

  Nogmaals dank aan Edwin als aftredend bestuurslid en veel succes aan Hans en Bob in hun nieuwe rol.

  Aart Louwrier
  Voorzitter DSS Voetbal

 • Hans de Winter

  Hans de Winter